Odroczenie składek ZUS

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.

Kogo może skorzystać?

  • płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa)

Jak złożyć wniosek?

  • Aby otrzymać odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU)
  • Wniosek o ulgę możesz przekazać:
  • elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Odwołanie:

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz odpowiedź na ten wniosek.

Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.

Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek odsetki zostaną naliczone do dnia złożenia wniosku.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Więcej na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351