Zwolnienie ze składek ZUS – COVID-19

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – COVID 2019

Kto może skorzystać?

  • Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki na własne ubezpieczenia,
  • Płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, według stanu na 29 lutego 2020 r.,
  • duchowni

Warunki jakie należy spełnić, by uzyskać wsparcie:

  • W przypadku opłacania składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
  • Należy złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  • Należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami nie ma takiego obowiązku.

Ze zwolnienia ze składek nie mogą skorzystać firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS ,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371