Biała lista podatników VAT

W dniu 1 września 2019r. Szef KAS udostępni nowy wykaz podatników VAT.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. (Dz.U. poz. 1018) wprowadza połączenie funkcjonujących dotychczas rejestrów podatników VAT tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Nowy wykaz zostanie ponadto rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Lista zawierać będzie pełne dane o podatnikach VAT.  Dodatkowo lista zostanie rozszerzona o numery rachunków rozliczeniowych wskazanych przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Rejestr będzie aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy, a podatnicy będą otrzymywać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali sprawdzenia podmiotu. Uzyskanie informacji będzie możliwe na wybrany dzień – do 5 lat poprzedzających rok sprawdzenia.

Sankcje od 1 stycznia 2020r.

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie, o ile płatność dotyczy transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanej między przedsiębiorcami.

Dodatkową sankcją będzie objęcie nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części podatku VAT przypadającej na taką transakcję.

Ochronę przed sankcją zagwarantuje zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie, dokonane w terminie trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Poniżej link do wyszukiwarki:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Artykuł ma charakter informacyjny. Nie stanowi porady podatkowej.