O nas

Biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów nr 18437/2007, uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie OC, które zapewni Państwu dodatkowe bezpieczeństwo i komfort.

Nasza historia

Właścicielka firmy to specjalistka w dziedzinie rachunkowości, prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Jest absolwentką magisterskich studiów o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magisterskich studiów prawniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła szkolenia obejmujące aspekty marketingowe, prawne i podatkowe dla osób otrzymujących dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykształcenie oraz kilkunastoletnie doświadczenie, w tym na stanowisku głównej księgowej, zdobyte podczas obsługi kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Jak działamy?

W imieniu naszych klientów prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzamy i przesyłamy drogą elektroniczną deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS oraz PFRON. Nasza firma służy swoim klientom przygotowując sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne, biznes-plany i wnioski kredytowe. Każdy klient ma również zapewnione bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe.

Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności związanych z zarejestrowaniem firmy ( tj. sporządzenie aktu notarialnego, przygotowanie wniosku do KRS, zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej) lub likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej.

By zapewnić pełną i kompleksową obsługę w ważnych aspektach działalności naszych klientów, współpracujemy z Kancelarią Doradcy Podatkowego, z Kancelarią Radców Prawnych oraz Biegłym Rewidentem, a także z firmą IT zapewniającą bezpieczeństwo danych oraz właściwe procedury związane z przestrzeganiem przepisów RODO,

Aktualności

Tarcza 6.0

Tarcza antykryzysowa 6.0 – wsparcie z ZUS W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe przepisy dotyczące zasad wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Dofinansowanie dla pracodawców Pomoc z tej …

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe  – wprowadzone ustawą z dnia 4.10.2018 r. – uczestnictwo dobrowolne, czy obowiązkowe? Każdy pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK …

Nowy jpk_VAT i związane z nim nowe obowiązki ewidencyjne od 1.10.2020r.

Na mocy rozporządzenia MF z 15 października 2019r. nastąpi wiele zmian w obowiązkach ewidencyjnych dla celów VAT. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono broszurę informacyjną dotyczącą nowej struktury JPK_VAT wraz z deklaracją. Poniżej …

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy Starosta może, przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek ZUS w przypadku spadku obrotów o: co najmniej 30%- może być …

Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Kto może skorzystać? Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje …

Pożyczka z PUP

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 : MIKROPRZEDSIĘBIORCA oznacza to mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym art. …

Odroczenie składek ZUS

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Kogo może skorzystać? płatnik składek na ubezpieczenia społeczne …

Zwolnienie ze składek ZUS – COVID-19

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – COVID 2019 Kto może skorzystać? Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki na własne ubezpieczenia,Płatnicy składek, którzy prowadzili …

Indywidualne konto do wpłaty podatków PIT,CIT,VAT

Od 1 stycznia 2020r. PIT, CIT i VAT będzie trzeba wpłacać wyłącznie na indywidualne konto. Nowy system  ma ograniczyć liczbę pomyłek polegających na wpłacie na niewłaściwe konto. Pozostałe daniny, np. …

NIP na paragonach – zmiany od 1 stycznia 2020r.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw DZ.U. 2019 poz. 1520, od 1 stycznia 2020r. wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT, faktury …

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy IV …

Biała lista podatników VAT

W dniu 1 września 2019r. Szef KAS udostępni nowy wykaz podatników VAT. Nowelizacja ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. (Dz.U. poz. 1018) wprowadza połączenie funkcjonujących dotychczas rejestrów podatników VAT tj. …

Kasy fiskalne online

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących na kasy online dla wskazanych w ustawie grup podatników: 1.1.2020r. – świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i …