O nas

Biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów nr 18437/2007, uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie OC, które zapewni Państwu dodatkowe bezpieczeństwo i komfort.

Nasza historia

Właścicielka firmy to specjalistka w dziedzinie rachunkowości, prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Jest absolwentką magisterskich studiów o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magisterskich studiów prawniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła szkolenia obejmujące aspekty marketingowe, prawne i podatkowe dla osób otrzymujących dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykształcenie oraz kilkunastoletnie doświadczenie, w tym na stanowisku głównej księgowej, zdobyte podczas obsługi kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Jak działamy?

W imieniu naszych klientów prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzamy i przesyłamy drogą elektroniczną deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS oraz PFRON. Nasza firma służy swoim klientom przygotowując sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne, biznes-plany i wnioski kredytowe. Każdy klient ma również zapewnione bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe.

Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności związanych z zarejestrowaniem firmy ( tj. sporządzenie aktu notarialnego, przygotowanie wniosku do KRS, zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej) lub likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej.

By zapewnić pełną i kompleksową obsługę w ważnych aspektach działalności naszych klientów, współpracujemy z Kancelarią Doradcy Podatkowego, z Kancelarią Radców Prawnych oraz Biegłym Rewidentem, a także z firmą IT zapewniającą bezpieczeństwo danych oraz właściwe procedury związane z przestrzeganiem przepisów RODO,

Aktualności

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy Starosta może, przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek ZUS w przypadku spadku obrotów o: co najmniej 30%- może być …

Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Kto może skorzystać? Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje …

Pożyczka z PUP

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 : MIKROPRZEDSIĘBIORCA oznacza to mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym art. …

Odroczenie składek ZUS

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Kogo może skorzystać? płatnik składek na ubezpieczenia społeczne …

Zwolnienie ze składek ZUS – COVID-19

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – COVID 2019 Kto może skorzystać? Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki na własne ubezpieczenia,Płatnicy składek, którzy prowadzili …

Indywidualne konto do wpłaty podatków PIT,CIT,VAT

Od 1 stycznia 2020r. PIT, CIT i VAT będzie trzeba wpłacać wyłącznie na indywidualne konto. Nowy system  ma ograniczyć liczbę pomyłek polegających na wpłacie na niewłaściwe konto. Pozostałe daniny, np. …

NIP na paragonach – zmiany od 1 stycznia 2020r.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw DZ.U. 2019 poz. 1520, od 1 stycznia 2020r. wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT, faktury …