Indywidualne konto do wpłaty podatków PIT,CIT,VAT

Od 1 stycznia 2020r. PIT, CIT i VAT będzie trzeba wpłacać wyłącznie na indywidualne konto.

Nowy system  ma ograniczyć liczbę pomyłek polegających na wpłacie na niewłaściwe konto. Pozostałe daniny, np. cło czy akcyzę, będzie można wpłacać na indywidualny rachunek od 2021 r.

Nowy mikrorachunek będzie na stałe przypisany do danej osoby lub przedsiębiorstwa, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby. Składa się z 26 cyfr, w tym kodu kraju (PL), kodu banku i oddziału oraz identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (w przypadku organizacji).

W celu pobrania numeru należy wejść na stronę podatki. gov.pl i podać swój PESEL lub NIP. Numer ten można uzyskać także w dowolnym urzędzie skarbowym.

Poniżej link do generatora mikrorachunku:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Artykuł ma charakter informacyjny. Nie stanowi porady podatkowej.