Oznaczenia literowe na paragonach fiskalnych – zmiany od 01.08.2019r.

Przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz.816), które reguluje sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wprowadzono zmiany dotyczące oznaczeń literowych przypisywanych do poszczególnych stawek VAT.

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 5 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Wymienione zasady przypisywania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT obowiązują od 1 maja 2019 r., jednak na mocy przepisów przejściowych, podatnicy używający kas przed dniem wejścia przepisów, mają prawo używać dotychczasowych oznaczeń literowych dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r. Zatem nowe oznaczenia są dla nich obowiązkowe od 1 sierpnia 2019r. Nowi podatnicy mają ten obowiązek już od 1 maja 2019r.

Co istotne, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów podatnik nie ma obowiązku programować w kasie fiskalnej wszystkich wymienionych oznaczeń literowych dla stawek VAT, a jedynie te oznaczenia, których używa do ewidencji sprzedaży towarów i usług.

Artykuł ma charakter informacyjny. Nie stanowi porady podatkowej.